Plan lekcji
Oddziały
0a 0b 1a 1b 2a 3a 3b 4a 4b 4c 5a 5b 6a 6b 7a 7b 2A 2B 3A 3B 3C 3BTJ 33BTJ 5aNŁ 55aNŁ 3AKJ 33AKJ 7BKJ 77BKJ 7BAL 77BAL
Nauczyciele
M.Baszak (Mz) M.Baszak (BM) J.Berowska (JB)
M.Błaż (MB) I.Chęś (IC) S.Domaradzki (SD)
B.Gołąb (BG) E.Jaroszyńska (EJ) M.Jędrocha (JM)
R.Juzyszyn (JR) T.Kortyna (TK) A.Kuchcik (AK)
B.Kwaśniak (BK) A.Łągiewczyk (AŁ) M.Łuszcz (MŁ)
K.Malinowska (KM) M.Matuszkiewicz (MM) I.Mikołajczyk (IM)
B.Ogonowska (BO) M.Paradisz (PM) E.Płuciennik (EP)
M.Przygoda (MP) A.Przyjemska (PA) S.Sikora-Kurcz (SS)
B.Sołtysiak (BS) M.Sosińska (MS) A.Stacewicz (St)
A.Stawowska (AS) M.Ścierzyńska (MŚ) U.Śliwińska (UŚ)
J.Wac (JW) I.Waydyk (IW) K.Wierzchowska (KW)
R.Wilk (RW) D.Winnik (DW) P.Wróbel (PW)
A.Wyrwińska (AW) D.Zwoliński (DZ) M.Żaczek (MŻ)
Sale
401a Hala sportowa cz1 401b Hala sportowa cz2 401c Hala sportowa cz3
401d Hala sportowa cz4/siłownia 301 świetlica I-III 324
322 326 221
223 118 120
122 214 pracownia informatyczna 305
224 310 pracownia językowa 204
303 225 203
205 306 pracownia językowa 212
121 206 321 gabinet psychologa
312 pracownia językowa 302 biblioteka, nauczanie indywidualne 202 pracownia informatyczna
102 09 pracownia techniczna 06 harcówka
304a pedagog 401ind sala gimnastyczna - nauczanie indywidualne wf 213
304 nauczanie indywidualne